Flame moss

16.11.2010 19:29

Přibyl nový mech Flame moss . Do budoucna bychom mněli ještě mít Riccardia chamedryfolia, Fontinalis hypnoides (Willow moss), Vesicularia montagnei (Christmas moss), Blepharostoma trichophyllum (Perlen moss), Cratoneuron filicinum (Triangle moss), Plagiomnium affine, Fissidens splachnobryoides a nejaké další které se nám snad podaří dovést.