Informace o nás

Stránka hobby akvaristu.Kde se chceme podělit o naše zkušenosti především s chovem sladkovodních krevetek. Zde budeme nabízet nějake přebytky s našeho chovu krevetek a rostlinky s našich akvarii.Časem možá i jiné věci.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.